еДинамикс България

http://www.edynamix.com

е част от eDynamix Global Ltd. Компанията работи в тясно сътрудничество с редица производители и оторизирани сервизи на автомобили на няколко континента, фокусирайки се в разработването, поддръжката и разрастването на собственото си портфолио от софтуерни решения в сферата на автмобилната индустрия.

Фирмата предлага изцяло интегрирани, уеб-базирани и мобилни приложения, специално създадени, за да осигурят една лесна за употреба, но същевременно ефективна платформа, с която търговците да могат да управляват процеса на обслужване на клиентите си.

Непрекъснато се разработват нови и иновативни методи, с които дилърите могат да засилят производителността и рентабилността си, като в същото време подобряват нивото на лоялност на своите клиенти.

Ние знаем, че поддържането на клиентското доверие и удовлетворение е първостепенна нужда за всеки бизнес. С тази цел непрестанно усъвършенстваме начините, по които системата ни се употребява от автомобилната индустрия, и се стремим да съдействаме на нашите дилъри в осигуряването на възможно най-доброто и качествено обслужване.

Защо да ползвате няколко приложения, когато можете да разполагате с една свързана система, изискваща един-единствен логин, който Ви предоставя следните функции:

  • снабдява Ви с всички основни следпродажбени функции извън Вашата система за администриране на данни (DMS);

  • премахва проблемите, свързани с ефективността и поддръжката на системата и ангажираността на персонала;

  • предлага репортинг система с централизирано управление на отчетите;

  • намалява Вашите месечни разходи и подобрява цялостната рентабилност;

  • дава възможност на Вашите клиенти да се свържат с Вас лесно и бързо по всяко време.

За повече информация относно платформата от софтуерни решения, която предлагаме, моля посетете www.edynamix.com